Fiyatlar

Kısıtlama olmadan her ay ücretsiz 100 adet mail gönderebilirsiniz.ilk kampanyanız için hazır olana kadar ödeme yapmanız gerekmez.


Üyelerinizin sayısı daha mı yüksek ?

Kullanım şartları

TANIMLAR

İşbu sözleşmede (Sözleşme, Kullanım koşulları, Kullanım şartları) yer alan;

Postatr: Posta tr İnt. Med. Paz. Dan. Tic. Ltd. Şti.’ni,
Website: postatr.com alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini,
Postatr elektronik pazarlama servisi: Postatr’ın sunduğu altyapı ve yazılım desteği ile Müşteri’nin Üye’lere toplu olarak e-posta, anket gönderebildiği Kampanya yönetim sistemini,
Postatr paneli: Postatr elektronik pazarlama servisi'nin web üzerinden kullanılmasına imkan sağlayan Postatr’a ait web sitelerini,
Postatr api: Postatr paneline giriş yapmadan Postatr elektronik pazarlama servisi üzerinde işlem yapılmasına imkan sağlayan, internet bağlantısı olan her ortamdan erişilebilen web servislerini,
Postatr blog: blog.postatr.com alan adı altında Postatr tarafından oluşturulmuş içerikleri,
Postatr taslak hazırlayıcısı: Müşteri’nin Kampanya gönderimi yapabilmesi için sürükle ve bırak, tıkla ve değiştir yapısını kullanarak hızlıca Kampanya taslaklarını hazırlayabildikleri Postatr’a ait yazılım ürününü,
Postatr veri düzenleyicisi: Müşteri’ye ait Üye listelerindeki yanlış yazım, eksik alan adı, hatalı uzantı gibi birçok yanlışı tespit edip düzeltebilen Postatr’a ait yazılım ürününü,
Postatr ürünleri: Postatr elektronik pazarlama servisi, Postatr panel, Postatr api, Website ve Postatr blog,Postatr veri düzenleyicisi, Postatr taslak hazırlayıcısı ile Postatr’a ait tüm diğer ürünleri,
Müşteri: Postatr ürünlerini herhangi bir yolla kullanmış, Website’sine giriş yapmış gerçek ve/veya tüzel kişileri,
Kampanya: Müşteri’nin Postatr Elektronik Pazarlama Servisi ile Üye’lerine E-posta ve SMS yoluyla göndereceği metinsel ve/veya görsel (bülten, anket, duyuru, kampanya vs.) her türlü bilgilendirmeyi,
Üye: İşbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Müşteri’den Kampanya gönderimini almak üzere sisteme Müşteri tarafından kayıt edilmiş kişi ve kurumları belirtir.

HESAP İŞLEMLERİ ve GENEL KOŞULLAR

Postatr ürünlerini kullanabilmeniz için ön şartlar;

 • Doğrudan rekabetçimiz olmamak veya rekabetçi amaçlar nedeniyle kayıt olmamak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Bu kullanım koşullarını kabul etmiş olmak
 • Bu kullanım koşullarının bir parçası olarak Gizlilik ilkelerimizi ve hükümlerimizi okumuş ve kabul etmiş olmak
 • Bu kullanım koşullarının bir parçası olarak Anti-Spam Politikamızı okumuş ve kabul etmiş olmak
 • Tam ve doğru bilgilerle kayıt işleminizi tamamlamış olmak

Eğer bu şartları sağlamıyorsanız veya bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen web sitesinden çıkış yapınız ve Postatr ürünleri’ni kullanmayı hemen bırakınız.

Sözleşmenin konusu

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin datasını topladığı alıcılara POSTA-TR Elektronik Pazarlama Servisi aracılığyla kampanya/duyuru yapmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi

Postatr ürünlerini herhangi bir yolla kullandığınızda ve/veya Website’sine giriş yaptığınızda Müşteri (Müşteri,siz, sizi, size) olarak anılacaksınız ve Müşteri olmanızla birlikte işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Sözleşmenin değiştirilmesi

Postatr işbu sözleşmede belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Güncel kullanıcı sözleşmesi, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Postatr ürünlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanıcı sözleşmesine bağlı olacaktır.

Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliği

Postatr elektronik pazarlama servisimize kayıt olurken kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmeniz gerekir. Eğer kayıt işleminiz Postatr tarafından yapılırsa bu durumda tarafınıza kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz e-posta ve/veya telefon ile bildirilecektir. Her durumda kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği Müşteri’ye aittir.

Hesap yetkisi ve destek isteme hakkı

Eğer bir kurum adına kayıt oluyorsanız ilgili kurumun temsilcisi olarak bu şartları kabul etmeye yetkili olduğunuz anlamına gelecektir.

Şirketinizin işleyiş biçimini bilmiyoruz bu yüzden hesabınızla ilgili olarak destek, bilgilendirme, tebliğ işlemlerinizi sadece kayıtlı e-posta adresinize yapacağız. Farklı e-posta hesaplarından gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hesabınızı üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşa devretme hakkınız yoktur.

Hesabınızın kapatılması

Postatr, Müşteri’nin işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshederek hizmeti durdurabileceği gibi, ihlali Müşteri’ye yazılı olarak veya kayıt olurken belirttiği elektronik posta adresine eposta ile bildirerek ihlalin sona erdirilmesini de talep edebilir. Böyle bir bildirimden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihlal giderilmez ise, Postatr fesih hakkını kullanmakla birlikte 1 aylık hizmet bedelini Müşteri’ye faturalandırır.

Postatr, Müşteri’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresine eposta ile bildirerek, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeksizin feshedebilir. Fesih halinde Postatr, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak sunduğu hizmetlerin bedelinin Müşteri tarafından tam olarak ödenmesi koşuluyla, fesih tarihinden itibaren içinde bulunulan ayın son gününe kadar hizmeti sürdürmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin feshedilmesi

POSTA-TR, MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshederek hizmeti durdurabileceği gibi, ihlali MÜŞTERİ'ye yazılı olarak veya işbu sözleşmede belirtilen Müşteri'ye ait elektronik posta adresine eposta ile bildirerek ihlalin sona erdirilmesini de talep edebilir. Böyle bir bildirimden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihlal giderilmez ise, POSTA-TR fesih hakkını kullanmakla birlikte, sözleşmenin ilk 3 aylık süresi içerisindeyse 3 aylık, 3 aydan sonra ise 1 aylık hizmet bedelini MÜŞTERİ’ye faturalandırır.

POSTA-TR, MÜŞTERİ’ye 1 Ay öncesinden yazılı olarak veya Madde 1.4’de belirtilen elektronik posta adresine eposta ile bildirerek, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeksizin feshedebilir. Fesih halinde POSTA-TR, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak sunduğu hizmetlerin bedelinin MÜŞTERİ tarafından tam olarak ödenmesi koşuluyla, fesih tarihinden itibaren içinde bulunulan ayın son gününe kadar hizmeti sürdürmekle yükümlüdür.

Bant genişliği kullanımı

Eposta gönderimleriniz için kullandığınız üye listesi dosyaları ve resimlere ait barındırma işlemini Postatr sağlamaktadır. Müşteri, Postatr tarafından sunulan barındırma hizmetini sadece Postatr elektronik pazarlama servisi içeriğinde kullanabilir. Müşteri, ilgili dosya ve resimleri herhangi bir yolla başka platformlar üzerinde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Verilerin saklanması

Postatr, Müşteri’nin kampanyalarına ait verileri son 6 ay’a kadar saklar. Daha uzun süre saklamak için Postatr ilave hizmet bedeli isteme hakkına sahiptir.

Verilerin yedeklenmesi

Postatr, Müşteri tarafından Postatr Elektronik Pazarlama Servisi’ne yüklenen verilerin yedeğini düzenli olarak alacaktır. Bununla birlikte, Postatr’nin kusuruna dayanmayan bir sebeple veya üçüncü kişiler kaynaklı teknik bir arızadan dolayı verilerin bozulması veya silinmesi durumunda, son yedekleme tarihi ile veri kaybının gerçekleştiği tarih arasındaki veri kaybından Postatr sorumlu değildir.

İlave hizmetlerin kullanımı

Postatr taslak hazırlayıcısı’nı kullanarak hazırladığınız taslaklar ile Postatr veri düzenleyicisi’ni kullanarak düzenlediğiniz verileri sadece Postatr elektronik pazarlama servisi içeriğinde kullanabilirsiniz.

ÖDEMELER

Postatr elektronik pazarlama servisine ait ücretlendirme, paket seçimi yapma ve ödemelerin nasıl yapılacağına dair işbu sözleşmenin bir parçası gibi kabul edilecek olan Satın alırken hangi paketi seçmeliyim? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ücretlerin değiştirilmesi

Postatr, herhangi bir anda Postatr elektronik pazarlama servisi’ne ait kullanım ücretlerini değiştirebilme hakkını saklı tutar.

Aylık ödeme planına özel ödeme yükümlülüğü

Müşteri’nin reklam gönderimi yapmamış olması, Postatr elektronik pazarlama servisi kullanım ücretini ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ve reklam gönderimi yapılmadığı gerekçesiyle ücrette indirim talep edilemez. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında aldığı hizmetlerin geçici olarak duraklatılmasını, dondurulmasını veya kullanmadığı reklam gönderim haklarının ileriki bir tarihe ertelenmesini talep edemez.

HAKLAR

Kampanyaları ve verileri inceleme hakkı

Firma çalışanlarımız gizlilik politikası çerçevesinde size ait verileri inceleyebilir. İnceleme sebebi genel olarak hizmetin daha iyi sunulmasını sağlamak veya hizmetin doğruluğunu kontrol etmek için yapılır.

Logo ve isim kullanımı hakkı

Postatr, Müşteri ismini ve logosunu, proje kapsamında yapılacak tanıtım toplantıları ve sunumlarda ve kurumsal web sitesinde referanslar bölümünde kullanma hakkına sahiptir.

Lisans ve telif hakları

Postatr, işbu sözleşme ile Postatr Elektronik Pazarlama Servisi kapsamında bulunan yazılım ve programların kullanım hakkını, sadece işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde ve Postatr Elektronik Pazarlama Servisi içeriğinde kullanılmak üzere Müşteri’ye vermiştir.

Müşteri, Postatr Elektronik Pazarlama Servisi’nde kullanılan ve tüm hakları münhasıran Postatr’ye ait olan yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu sözleşme süresince ve işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini, sistem kodlarını, Postatr blog’larındaki içerikleri tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi halinde ise Postatr’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Postatr Elektronik Pazarlama Servisi’ne ilişkin teknik ve ticari fikirleri haksız rekabet teşkil edecek şekilde kopyalamayacağını ve benzerlerini üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, deprem, sel, yangın, doğal afet, savaş, seferberlik, sıkıyönetim, grev, lokavt, isyan, ayaklanma, terör ve benzeri mücbir sebepler ile birlikte hukuken mücbir sayılan sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde sorumlu olmayacaklardır. İlgili tarafın makul kontrolü haricinde gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar ile öngörülememiş teknik sorunlar da mücbir sebep olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep durumunun 30 (otuz) günden fazla devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devamını, askıya alınmasını veya feshedilmesini müzakere edeceklerdir. Fesih halinde taraflar, mücbir sebepler nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanamamış hükümleri nedeniyle birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Fesih tarihine kadar yerine getirilmiş hizmetlerin bedeli ise Müşteri tarafından Postatr’a fesih tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ödenecektir.

YETKİLİ MAHKEMELER VE HUKUK

Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları uygulanır ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Gizlilik ilkeleri

Gizlilik ilkelerimiz


Postatr olarak değerli müşterilerimizin ve üyelerimizin gizlilik ihtiyaçlarını anlıyor ve saygı duyuyoruz. Tarafımıza herhangi bir sebepten ulaştırmış olduğunuz eposta,belge, talep, veritabanı vs. her tür bilginin korunmasını sağlıyor, izniniz dışında başka şahıs ve kurumlarla herhangi bir yolla (satma, kiralama, hibe) paylaşmıyoruz.

Bu bilgileri sadece sizin ihtiyaçlarınıza yönelik çözüm veya hizmet sunmak amaçlı kullanmaktan başka bir hakkımız olmadığını biliyoruz.

"Gizli bilginin kullanımı sizin talebiniz haricinde mahkeme kararı ile de gerçekleşebilir."

Sizlerle kurmaya çalıştığımız uzun süreli bağlarımızın başlayabilmesi ve var olan bağlarımızın güçlendirilmesi için güveninizi kazanabilmek bizim açımızdan diğer herşeyden daha önemli.

Güvenlik, yine verilerinizin gizliliğinizi korumak için çok dikkatli davrandığımız bir konu. Verilerinizin güvenliği, korunması ve yedeklenmesi işlemlerini günde en az 1 kere ve paylaşımı olmayan platformlar kullanarak yapıyoruz.

Sisteme giriş bilgilerinizi korumak için firmamızın geliştirdiği özel şifreleme modüllerinin yanısıra bilinen diğer şifreli metodları da uyarlamış durumdayız.

Eğer bizimle bir bilgi paylaşmadan önce gizlilik ilkelerimiz hakkında daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyarsanız bilgi@postatr.com adresine mail yazmaktan çekinmeyin.

Firmamızdan tarafınıza herhangi bir yolla gönderilmiş herhangi bir bilginin paylaşılmamasını ve ya bize belirttiğiniz amacın dışında kullanılmamasını benzer bir hassasiyetle sizlerden bekliyoruz.

Aşağıda yer alan gizlilik hükümleri Postatr sözleşme & kullanım şartlarının bir parçası olarak kabul edilir.

Gizlilik Hükümleri


Tarafınızdan Postatr’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü Üye ve Veri tabanı bilgileri ile Postatr tarafından tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen uygulama, yazılım, kod, program, eğitim, doküman, bilgi ve materyaller gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamındadır.

Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir.

Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında işbirliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek, ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin korunması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

Gizli bilginin tarafların bir kusuru olmaksızın kamuya mal olması, gizli bilginin tarafların dışında bir kaynak tarafından kamuya ifşa edilmesi, gizli bilginin yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanmasının kanunen zorunlu olması ve gizli bilginin zaten önceden kamuya ifşa edilmiş olması halleri gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamı dışındadır.

Anti-spam politikası

Anti-Spam Politikamız


Postatr olarak izinli pazarlama kurallarını çok ciddiye alıyoruz.Bir hesap oluşturduğunuzda şu an okuyor olduğunuz anti-spam politikamızı, gizlilik ilkelerimizi ve kullanım koşullarımızı kabul etmiş sayılırsınız.

Spam mail, size doğrudan kontak kurma izni vermemiş herhangi bir gruba gönderdiğiniz herhangi bir emaildir.

"Alıcının izni olmasa bile eğer gönderilen bir mail bulk (toplu) değil ise bu spam sayılmaz."

Bu konuda ülkemizde ilk kez 2011 yılının sonlarında "Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısı" gündeme getirilmiştir.(yürülüğe giriş tarihi: 1 mayıs 2015). Email pazarlama faaliyetleriniz ile data/üye toplama işlemleriniz bu kanuna uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik taslakları hakkında sizin için sadeleştirdiğimiz yazımızı okumak için Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve email pazarlamaya getirdiği yükümlülükler tıklayın.

Postatr.com alıcının izni olmadan yapılan toplu email gönderimlerine, alıcıdan bir kere izin aldım diye sürekli email gönderilmesine, emailin içerisinde çıkış linki bulunmadan yapılan gönderilere, kısacası spam’ın her şekline karşıdır ve izin vermez. Bkz. İzinli Pazarlama

Bu ürünü kullanarak bu şekilde girişim yapan müşterinin hesabı anında kapatılır. Eğer size izniniz dışında postatr.com sisteminden bir mail geldiğini düşünüyorsanız veya spam politikamız konusunda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız "abuse@postatr.com" adresine mail gönderiniz.   

"Bu ürünü kullanarak kimlere mail gönderilir?"

Açık ve net bir şekilde sizden email almayı kabul ettiklerine dair izinlerini almış olduğunuz üyeleriniz ki bu izinler aşağıdaki listede belirtilen yöntemlerden biriyle alınmış olmalıdır;

 • Web sitenize ekleyeceğiniz üyelik formları
 • Web sitenizdeki email adresi sorduğunuz, içerisinde sizden email almayı kabul ettiklerini belirten bir seçenek bulunan diğer formlar. (Bu form içerindeki sizden duyuru almak istiyorum seçeneği otomatik olarak seçili gelmemelidir.)
 • Kağıt üzerinde doldurulan anket, bilgi, iletişim vb. formlarla alınan email adresleri. Yine bu formlar üzerinden kişiye açık ve net bir şekilde email yolu ile kendileri ile iletişime geçileceğini belirten bir şık içermelidir. Formu dolduran kişi de bu şıkkı işaretlemelidir.
 • Sizden son iki yılda hizmet ya da ürün almış müşterilerinizin adresleri.
 • Kartvizitini alırken kendilerine sizden email alabileceklerini belirttiğiniz kişilerin email adresleri. Eğer kartvizitler fuar, kongre ya da benzeri bir organizasyonda kutu içerisine atılmışsa bu kişilere email yolu ile iletişime geçilecekleri belirtildiği taktirde bu kişilerin de email adresleri kullanılabilir.
Yukarıdaki bu maddeleri incelediğinizde aslında anlaşılması gereken tek nokta müşterilerinize email göndermeden önce onların iznini almanız gerektiğidir. Gelişen teknoloji ve stratejiler dahilinde müşterilerinizden farklı bir yolla ve izinli olarak aldığınız bilgileride kullanım hakkınız olabilir.

"Bu ürünü kullanarak gerçekleştireceğiniz bir email pazarlama kampanyası içeriğinde aşağıdakiler bulunmalıdır."

 • (Unsubscription link) Listeden ayrılma linki (anlaşılır ve görünür bir yerde)
 • Gönderenin açık adı, ünvanı ve iletişim bilgileri
 • Dönüş adresi - (Reply address)
 • Postatr.com logosu

Email marketing servis sağlayıcımı seçerken nelere dikkat etmeliyim ?

Firmanıza özel kurumsal devam sayfaları

İletişim

Kısa bir süre içinde yanıtlamaya çalışacağız.

Formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Posta tr int. med. paz. dan. tic. ltd. şti.

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park Blokları B-2 Blok No:12/1 Bakırköy /İstanbul (PK: 34149)

Telefon: +90 212 853 44 44

Email: contact@postatr.com

Ofisimiz


İşlemlerimi nasıl gerçekleştireceğim ?